Currylinjer

Currylinjer jorden

Currylinjer över jorden

Vad är en currylinje? Ja det ärligaste svaret är nog att ingen vet riktigt vad det är, mer än en energilinje, och det säger ju inte så mycket då allt omkring oss ju bara är olika former av energi. Vad vi vet är väl snarare vad det inte är. Det är inte magnetiskt, elektriskt, radioaktivt eller på annat sätt mätbart med dagens vetenskapliga instrument. Det enda som är känsligt nog att kunna mäta upp en currylinje är en levande kropp, vilken ju är långt mer avancerad än de instrument vi lyckats framställa hitintills.

Lustigt nog så fanns kunskapen om currylinjer levande redan för många hundra år sedan, då användes den i vardagslivet vid husbyggnationer, placering av kyrkor och andra viktiga byggnader, utplacering av runstenar osv. Miljön på den tiden var ju härligt befriad från andra strålningsfält som vi lever i idag och våra förfäder var mycket skickliga på att känna av vart currylinjer och currykryss fanns.

En intressant teori är också att man på den tiden gjorde precis som djuren och nyttjade currylinjer för navigering. Såvitt jag vet har man inte hittat något säkert belägg för hur exakt t.ex. vikingarna lyckades navigera till havs. Använde man sig av currylinjer och lyckades följa dessa exakt, så borde man ha kunnat landstiga på Island eller i England på identiskt samma ställe gång på gång. En fascinerande tanke!

Främsta anledningen att leta upp och markera ut currylinjer idag är att människor som vistas för länge i en currylinje, eller ännu värre, i ett currykryss, blir dränerad på energi, vilket i förlängningen går ut över både sömn och hälsa. Ska man bygga ett nytt hus, varför inte placera väggarna längs med currylinjerna och på så sätt bygga bort dom? Funderar man på vart sängen eller kontorsplatsen ska placeras, varför inte ta med currylinjernas sträckning i beräkningen och möblera därefter?

Jag kommer gärna och hjälper dig markera currylinjer hos dig, du är välkommen att höra av dig!

 

Priser:

Uppmätning och utmarkering av currylinjer i 3 rum 950,00 kr
Därefter kostnad per rum 150,00 kr
Milkostnad  20,00 kr

För närvarande gäller Swish eller förhandsbetalning till bankkonto.