Intuitiv

intuition

Läsning via intuition

Precis som det låter så använder jag mig här av intuitionen. Givetvis ligger intuitionen i botten även under en Tarot Reading också, men här har jag inga andra hjälpmedel än din energi , min intuition och mina guider.

Vikten av att inte bli styrd av klienten är om möjligt än större här än när man använder hjälpmedel, så beställer du en Intuitiv Reading där du själv är på plats så får du vara förberedd på att jag troligtvis sitter med slutna ögon tills readingen är över. Fördelen med att vara på plats med klienten är att jag upplever att jag känner av energierna tydligare och kan därmed få klarare signaler att jag är på rätt spår med den information som kommer.

Intuitiv Reading kan också göras via Skype och då gäller samma sak där, jag kommer inte att se på dig under readingen ifall du använder webkamera och jag kommer att be dig vänta med dina kommentarer och frågor tills de spontana meddelandena börjar ebba ut. Jag vill själv vara säker på att jag inte blir ledd in i någon typ av cold reading eller avläsning av dina reaktioner på det jag säger och därför är det bättre om du ger mig så lite som möjligt att bli styrd av i början.

Däremot att du finns med via webkamera åtminstone medans vi inledningsvis hälsar på varandra kan vara en fördel då jag lättare känner att jag får fatt i ett energispår till någon jag har fått både namn och bild på.

 

intuition1

Intuition

 

Priser:

Intuitiv reading på plats i lokal 500,00 kr
Intuitiv reading på distans 400,00 kr