SBF

SBF

SBF

Soul Body Fusion® eller SBF är skapat av Jonette Crowley som är en mycket uppskattad andlig lärare och författare som bland annat skrivit böckerna ”Förena Kropp och Själ med Soul Body Fusion” och ”Örnen och Kondoren.” Hon är också grundaren av organisationen Center for Creative Consciousness som arbetar för att främja mänsklighetens andliga uppvaknande.

Det är inte det lättaste att förklara vad SBF är för någon som aldrig kommit i kontakt med metoden tidigare. Man vill lätt gå tillbaka till kända begrepp och tala om tekniker, healing, behandling osv. SBF är dock något helt eget och därför kan man inte sätta in metoden i ett redan befintligt fack.

Ett problem i dagens samhälle är vad man kallar dualitetstänkandet, den åtskillnad som hela tiden görs mellan kropp och själ. Det är något som vi människor blir bombade med redan från låg ålder. Antingen via tron att kroppen är allt som finns och att själen bara är något religiöst påhitt, eller så det motsatta, att själen är vårt sanna jag och därför det enda värt att satsa något på, varför man kan lämna det kroppsliga helt därhän. Ingen av dessa varianter ger människan någon hållbar lycka eller känsla av mening i livet.

Det är här som SBF kommer in och kan påverka på ett mycket positivt sätt! Som man hör på namnet så syftar ju SBF till en fusion eller en sammanslagning av kropp och själ. Precis som det var när vi föddes på denna planet. Allt vi är med om, både fysiskt och psykiskt, kan vibrationsmässigt skapa en allt större åtskillnad mellan kroppen och själen. Via SBF påminns vi om den enhet som finns mellan vår själ och vår kropp. Vi får en ny sammansmältning av kroppen och själen till en enhet som är en helhet, en grund till en ny medveten verklighet där vi är något mer än vi varit tidigare. En uppgraderad variant av vårt bästa jag.

Du kan också läsa mer om metoden på den officiella svenska hemsidan www.soulbodyfusionsverige.se

 

SoulBodyFusionDiplom

SBF Practitioner Diplom

 

 

 

Priser:

Soul Body Fusion 1 session 300,00 kr
Soul Body Fusion paket om 3 sessioner 700,00 kr

För närvarande gäller kontantbetalning, Swish eller förhandsbetalning till bankkonto.